5 יחידות בהיסטוריה – תכנית לימודים מעודכנת

עדכון :

לפי אתר מפמ״ר היסטוריה , זוהי יחידת הלימוד השלישית עבור תשע״ח:  בקישור הזה  .

קישור לקובץ תכנית הלימודים מאתר משרד החינוך מפמ״ר היסטוריה :

התכנית המתואמת למועד קיץ תשע”ח

 

היחידה השלישית

 הנושא ההיסטוריוגרפי – מלחמת העולם הראשונה וגיבוש גבולות המזרח התיכון. 

לימוד עקרונות קביעת הגבולות במזרח התיכון בזמן מלחמת העולם הראשונה תוך בחינת השיקולים והאינטרסים של מעצמות אירופה. הצהרת בלפור וארץ ישראל כמקרה בוחן.

  1. ביגר גדעון, “שלב ההקצאה – מלחמת העולם הראשונה וחלוקת המזה”ת“, ארץ רבת גבולות, הוצאת אונ’ בן גוריון, 2001, עמ’ 80-45.;
  1. צחור, זאב, ” הצהרת בלפור והקמת מדינת ישראל” סקירה חודשית: ירחון לקציני צה”ל, ל”ד (10-11): 24-30, 1987.
  1. גוטווין, דני, “ויצמן והצהרת בלפור: מנהיג ציוני כמדינאי בריטי“, (עורכים) כהן אורי, חזן מאיר, ויצמן מנהיג הציונות, הוצאת מרכז זלמן שז”ר, 2016, עמ’ 180-137
  1. פרידמן, ישעיהו, “כיצד נקרע עבר הירדן מעל הבית הלאומי היהודי בארץ ישראל“, עיונים בתקומת ישראל15, הוצאת המרכז למורשת בן גוריון שדה בוקר, 2005, 146-125.
  1. ביגר, גדעון, “הנמקות לתיחום במשנת התנועה הציונית בדיונים על גבולות ארץ-ישראל בראשית תקופת שלטון הבריטי בארץ“,עיונים בתקומת ישראל , הוצ’ המרכז למורשת בן גוריון שדה בוקר, תש”ס, 101-89.

1 Comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.