תנאי קבלה לרפואה – הטכניון

קבלה לרפואה בטכניון

 • סכם תשע״ז ראשוני – 93.7
 • ציוני מור לקבלה תשעז:
  210
  205
  202

דרישות קבלה כלליות נוספות לרפואה-מגמת רפואה

 • רק בעלי אזרחות ישראלית רשאים להירשם לתואר רפואה–מגמת רפואה ולתואר הנדסה ביורפואית ורפואה.
 • הנרשמים לרפואה – מגמת רפואה ולהנדסה ביורפואית ורפואה חייבים למלא הצהרת בריאות בזמן ההרשמה לטכניון.
 • המתקבלים לרפואה יהיו חייבים להגיש אישור מהמשטרה על כך שאין להם רישום פלילי על עבירות מין, לפקולטה לרפואה עד תחילת הלימודים.
 • לא יינתנו פטורים במקצועות הליבה (כימיה אורגנית, ביוכימיה כללית, גנטיקה של האדם, ביולוגיה של התא, בקטריולוגיה כללית, פיזיולוגיה תאית ואימונולוגיה בסיסית), קורסי חשיפה ומקצועות הנלמדים בשנה ג.
 • המועד האחרון בהחלט להבאת נתונים של מועמדים בעלי רקע אקדמי כלשהו יהיה 31.3.2016, כולל ציון פסיכומטרי.
  הבחינה הפסיכומטרית ממועד פברואר היא הבחינה האחרונה התקפה לדיון לקבלה לרפואה לשנה”ל תשע”ז.
 • המועמדות תידון ע”י ועדה מיוחדת בפקולטה, על סמך מכלול הנתונים שיהיו בידי הוועדה.
 • הקבלה תהיה על בסיס מקום פנוי (מספר המקומות מצומצם ביותר). 
 • לא יתאפשר מעבר של סטודנטים עם הערת משמעת בתיק האישי.

מסלולי קבלה לרפואה על סמך רקע אקדמי

מועמדים בעלי רקע אקדמי מלא – קבלה חד פעמית לשנה”ל תשע”ז – קבלה לשנה ג 

 • מועמדים בעלי רקע אקדמי מלא ( מועמדים בסמסטר החמישי ומעלה ללימודיהם בעת הגשת המועמדות) במדעי הרפואה, ביולוגיה או במסלול מדעי החיים, יוכלו להגיש מועמדות לשנה ג, באופן חד פעמי לשנה”ל תשע”ז.
 • מועמדותם תבחן על סמך: ציון פסיכומטרי 700 ומעלה, ממוצע אקדמי 85 ומעלה, ציון מו”ר של 205 ומעלה.
 • הקבלה הינה על תנאי, בכפוף להשלמת קורסי ההשלמה.  
 • קורסי ההשלמה הנדרשים,  אשר ניתן יהיה להשלימם בלימוד עצמי ולהיבחן במהלך הקיץ, טרם תחילת הלימודים. לרשימת הקורסים הקליקו.
 • הקבלה תהיה על בסיס מקום פנוי (מספר המקומות מצומצם ביותר). 

קבלה מהמגמה המדעית בטכניון לרפואה-מגמת רפואה

שימו לב!

 • לא ניתן לעבור מרפואה-מגמה מדעית לרפואה-מגמת רפואה על סמך ציון סכם!
 • סטודנט במגמה המדעית שיפסיק את לימודיו טרם השלמת סמסטר אחד יוכל להגיש מועמדות לחזור למגמה המדעית בשנה העוקבת ולמגמת רפואה רק לאחר שנתיים. 

לאחר שלושה סמסטרים יוכלו סטודנטים שיעמדו בכל התנאים הבאים להגיש בקשה לעבור מרפואה-מגמה מדעית
לרפואה-מגמת רפואה.

 • סטודנטים בעלי ההישגים הגבוהים ביותר יתקבלו לפי מכסה שתיקבע.
 • ממוצע 75 ומעלה בקורסי החובה והבחירה של הפקולטה בלבד (בתום הסמסטר השלישי והרביעי).
 • ציון 65 ומעלה בכל אחד ממקצועות הליבה (כימיה אורגנית, ביוכימיה כללית, גנטיקה של האדם, ביולוגיה של התא,
  בקטריולוגיה כללית, פיזיולוגיה תאית ואימונולוגיה בסיסית). סטודנטים בעלי פטורים ממקצועות הליבה לא יוכל
  להגיש מועמדות לעבור לרפואה-מגמת רפואה.
 • הערכה לא קוגניטיבית הכוללת גם ציון מבחן לא קוגניטיבי/ מו”ר.
 • הצגת אישור סופי מטעם משרד הבריאות לביצוע כלל החיסונים הנדרשים מסטודנטים לרפואה ע”י משרד
  הבריאות.
 • הקבלה תהיה על בסיס מקום פנוי (מספר המקומות מצומצם ביותר). 
 • לא יתאפשר מעבר של סטודנטים עם הערת משמעת בתיק האישי.

סטודנטים ברפואה-מגמה מדעית אשר לא יעמדו בקריטריונים למעבר למגמת רפואה, והם תקינים אקדמית, יוכלו להשלים לימודיהם לקבלת תואר בוגר למדעים במדעי הרפואה – רפואה-מגמה מדעית.

מעבר מהנדסה ביורפואית למסלול להנדסה ביורפואית ורפואה או לרפואה – מגמת רפואה

רק בעלי אזרחות ישראלית רשאים להירשם לתואר רפואה -מגמה רפואית ולתואר הנדסה ביורפואית ורפואה.
כל המבקשים לעבור למסלולים הללו יהיו חייבים למלא הצהרת בריאות, בזמן ההרשמה לטכניון.

סטודנטים שהתקבלו למסלול להנדסה ביורפואית אך לא לרפואה ורוצים מראש לעבור להנדסה ביורפואית ורפואה יצטרכו לעמוד בתנאים הבאים כדי לקבל זימון לבחינת מיון לרפואה (מו”ר):

 • ציון סכם 91 ומעלה.
 • בשנה הראשונה (לאחר הסמסטר הראשון) – סטודנטים בעלי ממוצע 75 ומעלה.
 • לאחר הסמסטר השלישי ללימודים ממוצע המקצועות הבסיסיים יהיה ברבעון העליון של הציונים במקצועות אלה ובממוצע 80 ומעלה. בכל המקצועות המשותפים לרפואה, הציונים יהיו מעל ממוצע הציונים של הסטודנטים לרפואה. (פירוט הקורסים שמופיע באתר רישום וקבלה ובקטלוג לימודי הסמכה).
 • כשיגיעו ציוני מו”ר ידורגו המועמדים לפי ציון המו”ר ושאר הציונים האקדמיים שלהם.
 • הקבלה היא על בסיס מקום פנוי (מספר המקומות מוגבל).
 • לא יתאפשר מעבר של סטודנטים עם בעיות משמעת והתנהגות אשר טופלו בבית הדין המשמעתי בטכניון.
 • הגשת בקשה למעבר תוגש לפקולטה להנדסה ביורפואית. ההחלטה היא של ועדת הקבלה בפקולטה לרפואה.

 מועמדים בעלי רקע אקדמי חלקי – קבלה לשנה א בלבד

 • מועמדים ממסלולים להנדסה ומדעים מדויקים (פיזיקה, מתמטיקה ומחשבים) מאוניברסיטאות מוכרות בארץ
  או בחו”ל, יוכלו להגיש מועמדות לעבור ללימודים ברפואה-מגמת רפואה לאחר שלושת הסמסטרים הראשונים
  ללימודיהם.
 • מועמדותם תיבחן על סמך: ציון פסיכומטרי – 700 ומעלה
  ציון סכם – 91 ומעלה
  ממוצע אקדמי – 90 ומעלה
  ציון מבחן לא קוגניטיבי/ מו”ר – לפחות 205 (ציון זה יכול להשתנות משנה לשנה).
 • הקבלה תהיה על בסיס מקום פנוי (מספר המקומות מצומצם ביותר).
 • לא יתאפשר מעבר של סטודנטים עם הערת משמעת בתיק האישי.

מועמדים בעלי רקע אקדמי מלא – קבלה לשנה א בלבד

 • מועמדים לקראת סיום תואר ראשון וכאלה שסיימו תואר ראשון במדעים או בהנדסהמאוניברסיטאות מוכרות בארץ או בחו”ל יוכלו להגיש מועמדות לשנה א.
 • מועמדותם תיבחן על סמך: ציון פסיכומטרי – 700 ומעלה
  ממוצע אקדמי של חמישה סמסטרים בתואר תלת-שנתי או שבעה סמסטרים בתואר ארבע-שנתי – 85 ומעלה.
  ציון מבחן לא קוגניטיבי/ מו”ר – לפחות 205 (ציון זה יכול להשתנות משנה לשנה).
 • מועמדים מחו”ל מתבקשים להמציא מסמך חתום ע”י המוסד המנפיק המפרט את מיקומם במדרג במסלול הלימוד
  שלהם ביחס לשאר הסטודנטים.
 • לא יתאפשר מעבר של סטודנטים עם הערת משמעת בתיק האישי.
 • הקבלה תהיה על בסיס מקום פנוי (מספר המקומות מצומצם ביותר).

מועמדים בעלי תואר PhD

 • מועמדים מצטיינים בעלי תואר PhD ממסלולי לימוד מדעיים או הנדסיים מאוניברסיטאות מוכרות בארץ או בחו”ל
  יוכלו להגיש מועמדות.
 • מועמדותם תיבחן על סמך: ממוצע אקדמי בתואר הראשון – 89 ומעלה (מועמדים אלה פטורים מהבחינה
  הפסיכומטרית).
  ציון מבחן לא קוגניטיבי/ מו”ר – לפחות 205 (ציון זה יכול להשתנות משנה לשנה).
 • מועמדים אלה מתבקשים להגיש גיליונות ציונים, קורות חיים בצורה חופשית, המלצות, מאמרים, הוכחות
  לפעילות מדעית אקדמית ומכתב פנייה אישי.
 • מועמדים אשר יתקבלו במסלול זה, ידרשו להשיג בתום השנה השנייה ללימודיהם ממוצע ציונים (התוכנית
  המומלצת + קורסי בחירה פקולטיים בלבד) אשר יהיה בתחום ה – 25% העליונים של הסטודנטים במגמת רפואה באותה שנה אליה הם התקבלו על מנת להמשיך לשנה ג בלימודי הרפואה.
 • הקבלה תהיה על בסיס מקום פנוי (מספר המקומות מצומצם ביותר). 
 • לא יתאפשר מעבר של סטודנטים עם הערת משמעת בתיק האישי.

מועמדים מבתי-ספר לרפואה בחו”ל – קבלה לשנה ד בלבד

 • מועמדים מצטיינים לקראת סיום תואר ראשון בבתי-ספר לרפואה בחו”ל יכולים להגיש מועמדות לשנה ד.
 • מועמדותם תיבחן על סמך: ציון פסיכומטרי – 700 ומעלה.
  ממוצע הציונים המצטבר לתואר – 85 ומעלה. יש להגיש ציונים אלה בהקדם האפשרי ולא יאוחר מיום 31.3.2016.
 • הקבלה מותנית בהשלמת לימודי השנה השלישית בחו”ל, הצגת גיליון ציונים מתורגם לעברית והצגת אישור סופי מטעם משרד הבריאות לביצוע כלל החיסונים הנדרשים מסטודנטים לרפואה ע”י משרד הבריאות.
  מועמדים אלה מתבקשים להגיש קורות חיים בצורה חופשית ומכתב אישי המפרט את הסיבות לבקשת המעבר.
 • המועמדים יידרשו להיבחן בבחינות פנימיות של הפקולטה בשפה האנגלית במקצועות: ביוכימיה, פרמקולוגיה,
  אימונולוגיה ופתולוגיה. ציון עובר בכל אחת מהבחינות חייב להיות 75, והציון הממוצע של כל 4 הבחינות חייב להיות 80 לפחות.
  מועדי הבחינות: בין התאריכים 15.7.2016 – 1.8.2016. לא יתקיימו מועדים נוספים. לחומר לבחינות הקליקו
 • מועמדים שיעברו את הבחינות בהצלחה יוזמנו לריאיון אישי/ שאלון ביוגרפי/ בחינת מו”ר.
 • הקבלה תהיה על בסיס מקום פנוי (מספר המקומות מצומצם ביותר).
 • לא יתאפשר מעבר של סטודנטים עם הערת משמעת בתיק האישי.

 מועמדים מבתי ספר לרפואה בארץ (במסלול השש-שנתי) – קבלה לשנים א-ד

 • מועמדים מבתי ספר לרפואה בארץ במסלול השש-שנתי, אשר השלימו שנה אחת או יותר של לימודים, יוכלו להגיש מועמדותם לשנים א – ד בטכניון.
 • ממוצע ציונים מצטבר מינימלי להגשת מועמדות – 85 ומעלה (המעומדים פטורים מהבחינה הפסיכומטרית).
 • המיון יהיה על סמך ההישגים האקדמיים ובהתאם לנסיבות האישיות של המועמדים.
 • על המועמדים להמציא אישורים המוכיחים כי הם עומדים בכל תנאי הקבלה לשלב אליו הם רוצים להתקבל בטכניון, וכן כי הם יכולים להתקבל לשלב כזה בבית הספר בו למדו רפואה עד הגשת הבקשה.
 • המועמדים מתבקשים להגיש קורות חיים בצורה חופשית ומכתב אישי המפרט את הסיבות לבקשת המעבר.
  מועמדים מצטיינים יוכלו להגיש מועמדות גם לתכנית MD/PhD.
 • הקבלה היא על בסיס מקום פנוי (מספר המקומות מצומצם ביותר).
 • לא יתאפשר מעבר של סטודנטים עם הערת משמעת בתיק האישי.
 • הקבלה תהיה על בסיס מקום פנוי (מספר המקומות מצומצם ביותר). 

קבלת פטורים על סמך לימודים אקדמיים קודמים

מתקבלים על סמך לימודים אקדמיים, עשויים לקבל פטור מחלק מחובותיהם לתואר. פטורים אלה יינתנו רק
למי שיתקבלו ועל פי החלטת הפקולטה המקבלת. לקבלת פטורים יש לפנות ישירות למרכז לימודי הסמכה בפקולטה
אליה התקבלתם.
מתקבלים שלמדו קורסים בודדים במוסד אקדמי מוכר, רשאים לפנות למרכז לימודי הסמכה בפקולטה אליה הם
התקבלו, לבקשת הפטורים.

ראויים לקידום

2 נקודות לסכם. (למי שיש מעל 30 נקודות לפי טבלת העמותה לקידום לחינוך)

יצירת קשר

מרכז מידע טלפוני 04­8295555, 077­8875555

מרכז רישום וקבלה – קבלת קהל בניין אולמן, קומה 4 ימים א’­ה’, שעות 9:00­13:00

מדור ייעוץ למועמדים טלפון: 04­8293092 פקס: 04­8295830

ייעוץ לבעלי רקע אקדמי דוא”ל: rishum@technion.ac.il

דואר: מרכז רישום וקבלה, בניין אולמן, קרית הטכניון, חיפה 3200003

רכזת וועדת הקבלה : גב’ גלית סטולר galits@tx.technion.ac.il, 04­8295398

למתעניינים בלימודי רפואה לשנת תשע”ז :

 • מועד הפסיכומטרי/אמי”ר/בגרות האחרון התקף הוא פברואר 2017

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.