תנאי קבלה לרפואה באוניברסיטה העברית

תנאי קבלה לרפואה באוניברסיטה העברית

תנאי קבלה

הקבלה לרפואה מבוססת על פרמטרים קוגנטיבים (בגרות או ממירי בגרות ופסיכומטרי) ועל פרמטרים לא קוגנטיבים (מבחני מור, מרקם, ומבחני אישיות ממוחשבים)

הזימון למבחנים הלא קוגנטיבים נעשה עפ”י ציון התאמה טרום מו”ר/מרק”ם: סכם ראשוני 25.430

חישוב סכם

 שלב א׳: 30% ציון הבגרות ו-70% ציון הפסיכומטרי.
שלב ב: 25% סכם קוגנטיבי , 75% מרקם

מסלולים מוצעים

  • 6 שנתי – סימול חוג 601
  • 6 שנתי שנים מתקדמות – סימול חוג 601
  • רפואה – צמרת – המסלול הצבאי – סימול חוג 681
  • רפואה-מחקר MD-PHD – סימול חוג 628

 

בחינה פסיכומטרית בציון 700 (רב תחומי) לפחות. בעלי תואר בוגר בציון ממוצע 95 ומעלה יוכלו לפנות לוועדת הערעורים אם ציונם בבחינה הפסיכומטרית נמוך מ-700 אך גבוה מ-680.

מועד הבחינה הפסיכומטרית האחרון התקף לצורך קבלה הוא אפריל 2016

ניתן לשקלל את הציון הפסיכומטרי הרב תחומי עם כל אחד מהציונים הבאים:

1. תעודת בגרות

2. מכינה קדם אקדמית במסלול טבע, משולב מדעים

3. מכינה במסלול טבע של ביה”ס לתלמידים מחו”ל באוניברסיטה העברית

4. תואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה מישראל בלבד

5. לימודים אקדמיים  חלקיים:

סטודנטים באוניברסיטה העברית – קבלתם תתבסס על ציון משוקלל של הבחינה הפסיכומטרית עם תעודת הבגרות או עם הלימודים האקדמיים הקודמים ובתנאי שיהיו בהיקף הלימודים הנדרש להכרה של שנה אחת לפחות. 

סטודנטים ממוסדות אחרים – האוניברסיטה תתחשב בלימודים אקדמיים חלקיים ממוסדות אחרים מישראל בלבד לצורך קבלה לרפואה בתנאים הבאים:

  • זכאות לתעודת בגרות.
  • קיימת זיקה בין הלימודים הקודמים ובין החוג המבוקש באוניברסיטה העברית.  על מנת להתקבל בערוץ זה ללימודי רפואה  על הלימודים הקודמים להיות באחד מן החוגים:מדעי המעבדה הרפואית, רוקחות, ביוטכנולוגיה, פסיכוביולוגיה, מדעי החיים, מדעים ביו-רפואיים, מדעי המח, מדעי בעלי החיים ורפואה וטרינרית.
  • לימודים בהיקף של שנה אקדמית לפחות (45 נ”ז ) במוסד להשכלה גבוהה בארץ. חישוב הממוצע יכלול את כל לימודיו האקדמיים של המועמד, גם אם היקף לימודיו עולה על המינימום הנדרש.

הלימודים האקדמיים החלקיים יובאו לדיון בוועדת קבלה. ועדת הקבלה תתחשב בממוצע תעודת הבגרות, בציון הבחינה הפסיכומטרית וכן בהישגים בלימודים, בהיקף הלימודים ובמידת הזיקה בין לימודים אלה ובין החוגים המבוקשים. פניות לוועדת הקבלה באמצעות מערכת הפניות

הליך הקבלה לרפואה שנה א’ או רפואה צבאית כולל מספר שלבים:

שלב א’

המיון הראשוני מתבסס על ידע באנגלית, הציון הפסיכומטרי הרב-תחומי ועל הישגים לימודיים (תעודת בגרות, מכינה, לימודים אקדמיים קודמים).

למועמדים מחושב משוקלל קוגנטיבי המתבסס על הבחינה הפסיכומטרית והישגים לימודיים. מועמדים שציונם המשוקלל עובר את הסף עוברים לשלב ב’.

עדיין לא נקבע סף המעבר הסופי לשלב ב’ והוא עשוי להשתנות מעת לעת עד לקביעת הסף הסופי. הסף הנוכחי הוא 25.430 לחישוב הציון המשוקלל הקוגניטיבי.

מועמדים שלמדו בחמש השנים האחרונות רפואה או רפואת שיניים בארץ חייבים להציג את גליון הציונים המלא (כולל ממוצע) עד תום תקופת ההרשמה (30/04/2016). הישגיהם בלימודים אלה יילקחו בחשבון בעת הדיון בבקשתם. האוניברסיטה רשאית להפסיק את הטיפול בבקשתו של מועמד שלא הצהיר או לא הציג נתונים אלה במועד, ואף לבטל את קבלתו.

שלב ב’

המועמדים שיימצאו מתאימים בשלב א’ יזומנו למבדקי מרק”ם/מו”ר  – מערכת ראיונות קצרים  מובנים, סימולציות ושאלונים שנועדה לאפיין את המועמדים על פי משתנים אישיותיים שאינם נמדדים באמצעות הבחינה הפסיכומטרית ותעודת הבגרות, כגון מוטיבציה, אחריות, מודעות עצמית וכישורים בינאישיים. פרטים באתר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה www.nite.org.il.

בשנים האחרונות החליטו בתי הספר לרפואה  באוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל אביב והטכניון להקל על המועמדים הן מהבחינה הכלכלית והן מהבחינה הלוגיסטית כך שהמועמדים ייבחנו באחד מבין המבדקים ובתשלום אחיד. החלטה זו התקבלה לאחר שנמצא ששני המבדקים בודקים את אותן תכונות.

בחירת המועמדים

עם קבלת ציוני מו”ר/מרק”ם מחושב לכל מועמד ציון סופי לקבלה המבוסס על משקל של 75% לציון מו”ר/מרק”ם  ו-25% לציון המשוקלל בגרות/פסיכומטרי.
המועמדים מדורגים לפי הציון הסופי (לתיאור ואופן חישוב ציון המשוקלל הסופי). מתקבלים המועמדים הגבוהים במדרג זה בהתאם למכסת הלומדים בכל שנה.

בשנה שעברה ציון המשוקלל הסופי המינימאלי לקבלה היה 25.80.

    העדפה מתקנת לראויים לקידום

האוניברסיטה תתחשב בתוצאת הבדיקה שתגיע אליה עד לתאריך 30.4.16

החל משנת הלימודים תשע”ז המועד האחרון התקף של הבחינה הפסיכומטרית בחלק מהמוסדות להשכלה גבוהה יהיה מועד פברואר. באוניברסיטה העברית הוחלט לדחות את יישום ההחלטה לש נה”ל תשע”ח (2017-18). על כן, בשנת הלימודים תשע”ז (2016-17) ניתן יהיה להתקבל ללימודי הרפואה גם על סמך מועד אפריל של הבחינה הפסיכומטרית.

ועדת חריגים

קישור ועדת חריגים

למתעניינים בלימודי רפואה לשנת תשע”ז :

  • מועד הפסיכומטרי/אמי”ר/בגרות האחרון התקף הוא פברואר 2017
  • החל מ2017 – בונוס 35 נקודות למתמטיקה 5 יחידות

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.