תנאי קבלה לרפואה – אוניברסיטת תל אביב

תנאי קבלה לרפואה – אוניברסיטת תל אביב

תנאי קבלה

הקבלה לרפואה מבוססת על פרמטרים קוגנטיבים (בגרות או ממירי בגרות ופסיכומטרי) ועל פרמטרים לא קוגנטיבים (מבחני מור, מרקם, ומבחני אישיות ממוחשבים)

הזימון למבחנים הלא קוגנטיבים נעשה עפ”י ציון התאמה טרום מו”ר/מרק”ם, המחושב על פי אחת מהאפשרויות הבאות (מחושב אוטומטית עם הערך הגבוה מביניהן):

ציוני בגרות

משקלות המרכיבים: 30% ציון הבגרות ו-70% ציון הפסיכומטרי.

מכינה אוניברסיטאית

 • מכינה קדם אקדמית אוניברסיטאית בממוצע 90 לפחות (ללא בונוסים), במסלול מדעים מדויקים, שלמד ברמה מוגברת 5  יחידות  במתמטיקה ומקצוע נוסף אחד לפחות מבין המקצועות: כימיה, פיסיקה. משקלות המרכיבים: 30% ציון המכינה ו-70% ציון הפסיכומטרי.(התאמה טרום מו”ר/מרקם)
 • תלמידי מכינה, המסיימים השנה לא יוכלו להגיש מועמדות לשנת הלימודים תשע”ז. ניתן להשתמש בציונים לצורך קבלה לשנת הלימודים תשע”ח

השכלה אקדמית חלקית מישראל או מחו”ל

 • השכלה אקדמית לתואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו”ל, המעניק תארים זהים לאלה המוענקים באוניברסיטת תל אביב, ובתנאי שסיימו שנת לימודים מלאה של 40 ש”ס לפחות, בממוצע 80 לפחות
 • חישוב השכלה אקדמית חלקית ייעשה באופן הבא: 1. לימודים בחוג חד חוגי (ת”א או כל מוסד מוכר אחר )- ממוצע הציונים שהושג בתנאי שהיקף הלימודים הינו 40 ש”ס לפחות. 2. לימודים בחוג דו חוגי – יילקח הציון הגבוה מבין שני החוגים ובלבד שסך הלימודים באותו חוג הינו 40 ש”ס לפחות. אם מנין השעות בכל אחד מהחוגים קטן מ-40 – יילקח הממוצע הכולל של שני החוגים, ובלבד שנלמדו 40 ש”ס לפחות יחדיו.
 • משקלות המרכיבים: 50% ציון ההשכלה האקדמית החלקית  ו- 50% ציון הפסיכומטרי.

השכלה אקדמית מלאה מישראל או מחו”ל

 • זכאות לתואר ראשון בממוצע 80 לפחות ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו”להמעניק תארים זהים לאלה המוענקים באוניברסיטת תל אביב. עבור בוגרי מסלול דו חוגי, יילקח בחשבון ממוצע הציונים של שני החוגים
 • משקלות המרכיבים: 50% ממוצע התואר  ו- 50% ציון הפסיכומטרי
 • לבירורים בנושא אופן השקלול של תעודות מחו”ל ניתן לפנות למדור להערכת תעודות זרות,  בימים א’ ג’ ד’ בשעות 10:00 – 12:00, טלפון: 03-6408317

קבלה על בסיס הצטיינות יתרה לבעלי תואר ראשון בישראל

 • מועמדים בעלי תואר ראשון, ממוסד ישראלי מוכר להשכלה גבוהה בארץ המעניק תארים זהים לאלה המוענקים באוניברסיטת תל אביב ושסיימו את לימודי התואר הראשון בהצטיינות יתרה, יוכלו להגיש בקשה מיוחדת לדיון ללא פסיכומטרי
 • המועמדים יישלחו למבחני המיון הלא קוגניטיביים
 • יתקבלו עד 2 מועמדים לשנה
 • הקבלה תהיה על בסיס ציוני המבחנים הלא קוגניטיביים בלבד ובתנאי שהציון נמצא בחצי סטיית תקן מעל ממוצע המתקבלים. מועמדים  אלה יירשמו במועדי הרישום הרגילים וימציאו המסמכים הנדרשים לפי כל ההנחיות החלות על בעלי תואר ראשון, לרבות אישור על ההצטיינות היתרה. במקביל להגשת חומר ההרשמה יש לשלוח בדוא”ל לאיילת כהן    ayeletc@tauex.tau.ac.il בקשה לדיון מיוחד. את הבקשה יש להגיש עד לתאריך 31.3.16

דרישות קבלה נוספות

ידע באנגלית

 • נדרש ציון 120 לפחות  במבחן המיון באנגלית שבמסגרת הבחינה הפסיכומטרית או 220 בבחינת אמיר
 • ניתן להבחן  עד מועד פברואר 2016.
 • רמת “מתקדמים ב’ ” או רמת “פטור”, שהושגה בכל מסגרת אחרת לרבות קורסים, אינה תקפה לרפואה. לא מוכרת רמת אנגלית ממבחן SAT  או  ACT

ידע בעברית

המועמדים לרפואה שהם חייבי ידע בעברית  נדרשים  להגיע לרמה ב בעברית  עד וכולל מועד פברואר 2016 לכל המאוחר ולרמת “פטור” עד תחילת שנת הלימודים השנייה

.לפרטים נוספים

ידע בכימיה, מתמטיקה ופיזיקה

המועמדים חייבים להיות בעלי ידע מוקדם בכימיה, מתמטיקה ופיזיקה עד תחילת שנת הלימודים: בכימיה או בכימיה טכנולוגית ברמה של 3 י”ל,  במתמטיקה ברמה של 5 י”ל, ובפיזיקה ברמה של  5 י”ל ובציון עובר של 60 לפחות באחת מהאפשרויות הבאות:

 • בחינות בגרות ישראליות
 • בחינות במכינה קדם אקדמית מוכרת
 • בחינות בקורסים אוניברסיטאיים ברמות מקבילות לנ”ל
 • בחינות סיום של קורסי קיץ אוניברסיטאיים ברמות מקבילות לנ”ל

בפקולטה לרפואה מתקיימים קורסים (בתשלום) בחודשי הקיץ, כל קורס כפעמיים- שלוש בשבוע.

מידע על קורס ההכנה למתקבלים בפיזיקה
מידע על קורס ההכנה למתקבלים בכימיה
מידע על קורס ההכנה למתקבלים במתמטיקה 

מידע עדכני  יתפרסם החל מחודש אפריל 2016. מאחר שהודעות הקבלה עשויות להישלח קרוב לתחילת שנת הלימודים, מומלץ למועמדים שאין להם את הידע המוקדם במקצועות אלו להירשם לקורסים הנ”ל.

מועמד שלמד את הקורסים הנ”ל שלא במסגרת בחינות הבגרות ישלח למזכירות הסטודנטים להדר  מליחי hadarm@tauex.tau.ac.il   אישור מקורי על הציונים ותכנית הקורסים (סילבוסים). על התלמיד לוודא שהקורס אותו למד אושר כדרישת כקדם במקצועות הנ”ל

מועמדים שלמדו רפואה או רפואת שיניים

 • מועמדים שלמדו או לומדים רפואה או רפואת שיניים חייבים להמציא אישור מהמוסד בו הם לומדים לפיו הם רשאים להמשיך שם בלימודיהם (בתחום בו למדו) בשנה העוקבתללא הגבלות כלשהן. מקרים חריגים יעלו לדיון בוועדת חריגים של הפקולטה.
 • מועמדים שלמדו רפואה או רפואת שיניים ולימודיהם הופסקו מסיבות אקדמיות או משמעתיות, לא יוכלו להירשם לרפואה.
 •  ועדת חריגים של בית ספר לרפואה רשאית לדון בקבלה של מועמדים אשר למדו בארץ וחלפו 3 שנים לפחות מאז הופסקו לימודיהם מסיבות אקדמיות ושל מועמדים שלמדו בחו”ל.
 • בקשות לוועדת חריגים יש להגיש בעת ההרשמה. מועמדים שעדיין לומדים, יגישו את הבקשה עד סוף אוגוסט.
 • הקבלה לשנה א’ בלבד.
 • ציון “התאמה רפואה ראשונית” שמאפשר זימון לבחינת מו”ר הוא 718.21
 • בעלי ציון “התאמה רפואה ראשונית” 718.20 ומטה נדחים

  הציון שלהלן הוא התאמה רפואה כולל מו”ר:
  שנת הלימודים קבלה דחיה
  שנה שעברה (תשע”ו) סופי 734.22 734.21
  השנה (תשע”ז) נכון להיום 734.33 731.74

  ירידות הסכם השנה:
  734.64
  734.45
  734.33

  איך מגיעים לציונים המשוקללים הלו עם ציון המור? כנסו לנתוני מועמדים 2016.

  למתעניינים בלימודי רפואה לשנת תשע”ז :

  • מועד הפסיכומטרי/אמי”ר/בגרות האחרון התקף הוא פברואר 2017

  מועמד שבמועד הנ”ל לא יהיו ברשותו כל הנתונים הנדרשים, לא יוכל לגשת למבחני המיון באותה שנה.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.