מסמכי הלימה תשע״ז – תלמידי תיכון ונבחני משנה

EDU LOGO

מסמכי הלימה וחומרי הלימוד המחייבים כפי שפורסמו באתרי משרד החינוך – לשנת 2017

תנ”ך

התכנית החדשה לתלמידי תיכון

התכנית הישנה לנבחני משנה

ספרות

מסמך הבהרות בתכנית החדשה לתלמידי תיכון

מסמך הבהרות בתכנית הישנה לנבחני משנה

אזרחות

התכנית החדשה לתלמידי תיכון

התכנית הישנה לנבחני משנה

מחוון מושגים

מטלת הביצוע

היסטוריה

התכנית החדשה לתלמידי תיכון:

מסמך התכנית

אשנ”ב

התכנית הישנה לנבחני משנה:

היסטוריה א’ 

היסטוריה ב’

היסטוריה מוגבר – הן לתכנית הישנה והן לתכנית החדשה (מתאים לקיץ תשע”ו, אך מחוסר עדכון באתר יש להניח שמתאים גם לתשע”ז, אך לא בוודאות)

לשון

התכנית החדשה לתלמידי תיכון:

מסמך התכנית

חוזר מפמ”ר תשע”ז

התכנית הישנה לנבחני משנה

אנגלית

Halima Doucument

מתמטיקה

3 יחידות לימוד

4 יחידות לימוד

5 יחידות לימוד

* השאלונים במתמטיקה בתכנית הישנה והחדשה הינם זהים. במסמכי ההלימה מופיעים רק סמלי השאלונים הישנים. את הסמלים המקבילים להם בתכנית החדשה ניתן לראות כאן.

פיזיקה

התכנית החדשה לתלמידי תיכון

התכנית הישנה לנבחני משנה

ביולוגיה

התכנית החדשה לתלמידי תיכון

התכנית הישנה לנבחני משנה

כימיה

התכנית החדשה לתלמידי תיכון

התכנית הישנה לנבחני משנה

מדעי החברה

*לא נמצאו המסמכים לתכנית החדשה בחלק מן המקצועות.

סוציולוגיה:

התכנית החדשה לתלמידי תיכון

פסיכולוגיה:

התכנית החדשה לתלמידי תיכון
התכנית הישנה לנבחני משנה

כלכלה:

התכנית החדשה לתלמידי תיכון

מדעי המדינה:

התכנית החדשה לתלמידי תיכון

מדעי המחשב

התכנית החדשה לתלמידי תיכון:
מתווה הלימודים
חוזר מפמ”ר
מסמך ההערכה הפנימית (30%) ביסודות המחשב (נבחנים שלא עושים פרויקט)

התכנית הישנה לנבחני משנה:
לא כל כך ברור היכן בדיוק, אך אמור להיות בדף הזה.
יש לשים לב שמדובר בשאלונים מדעי המחשב א’ (899222) ומדעי המחשב ב’ (899205)!
ככל הנראה ניתן להסתמך גם על המסמך האקסטרני.

גיאוגרפיה

התכנית החדשה לתלמידי תיכון

התכנית הישנה לנבחני משנה – לא ברור מאתר המפמ”ר, אך ככל הנראה ניתן להסתמך על המסמך האקסטרני.

ערבית ועולם הערבים והאיסלאם

יש להסתכל באתר המפמ”ר בהתאם למקצוע ותכנית הלימודים.

*לקחת הכל בערבון מוגבל – יש לוודא נכונות המידע

* אסף וליקט בהשקעה רבה Corrosion מפורום FXP

1 Comment

  1. מה ההבדל בין נבחני משנה בתוכנית הישנה לבין אקסטרנים מבחינת חומרי הלימוד ומבני הבחינות?

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.